Naudojimo sąlygos
Prieš pradėdami naudotis SIA ZHARIKOF Production, registracijos numeris: 42103094680, juridinis adresas: Ūliha gatve 130 - 26, Liepoja, Latvia, LV-3416, interneto parduotuve www.zharikof.com (toliau - i-shop), atidžiai perskaitykite šias i-shop taisykles (toliau -Nuostatai).


1. Bendros i-shop naudojimo taisyklės

1.1. Šie Nuostatai nustato teisinius santykius tarp SIA ZHARIKOF Production, registracijos numeris: 42103094680, registruota buveinė: Ūliha gatve 130 - 26, Liepoja, Latvia, LV-3416, (toliau - Prekybininkas) ir bet kurio i-shop lankančio ir (arba) ją naudojančio, įskaitant pirkimą, asmens (toliau - Naudotojas),.

1.2. Taisyklės yra privalomos visiems, kurie apsilanko i-shop parduotuvėjė ir (arba) ja naudojasi, įskaitant pirkimą. Kai Naudotojas pradeda naudotis i-shop arba imasi bet kokios veiklos joje, laikoma, kad Naudotojas atitinka to naudojimo metu taikomus Nuostatus, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Naudotojas nesutinka su Nuostatais, tada jam yra draudžiamas lankymasis, naudojimas, įskaitant pirkimus ir ten esančios informacijos naudojimą.

1.3. Prekybininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti taisykles. Naujos taisyklės įsigalioja po to, kai jos būna paskelbtos i-shop. Naudotojas privalo reguliariai perskaityti taisykles iš naujo, kad galėtų laiku susipažinti su padarytais Nuostatų pakeitimais.

1.4. Bilietų rezervavimo ar pirkimo metu Naudotojas privalo laikytis i-shop registracijos procedūros. Registracijos i-shop procese naudotojas turi savanoriškai pateikti informaciją, reikalingą pirkimui parduotuvėje, įskaitant: Naudotojo vardą, pavardę, telefono numeris ir elektroninio pašto adresą. Prekybininkas įsipareigoja užtikrinti Naudotojo pateiktos informacijos konfidencialumą. Naudotojas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikrumą. Naudotojas bet kuriuo metu gali ištrinti ir / arba redaguoti duomenis apie jį.

1.5. Naudotojas gali apsilankyti i-shop ir ja naudotis, įskaitant pirkimus, bet kuriuo paros laiku.

1.6. Naudotojas, naudodamasis i-shop, patvirtina, kad:

- jis yra pilnametis asmuo;

- jis yra juridinis asmuo, kurio atstovas turi visas teises naudotis i-shop to juridinio asmens vardu ir jo vardu prisiimti įsipareigojimus;

- jokios tretiesiems asmenims priklausančios apmokėjimo lėšos nebus naudojamos apmokėjimams į i-shop;

- sutinka su jo nurodyto kontakto naudojimu siunčiant parduotuvės naujienas ir (arba) pranešimus.

1.7. i-shop turinio ar informacijos naudojimas pardavimui ir perpardavimui, reklamai arba kitais komerciniais tikslais gali būti leidžiamas tik pagal rašytinį Prekybininko sutikimą.


2. Bilietų pirkimo i-shop parduotuvėje taisyklės

2.1. Naudotojas turi teisę pirkti i-shop siūlomus bilietus už tą kainą, kuri yra taikoma pasiūlymo pateikimo metu. Prekybininkas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti i-shop esančių bilietų kainą. Parduotuvėje esančių bilietų skaičius už esamą jų kainą gali kaitaliotis iki tol, kol Naudotojas įsideda bilietus į savo pirkinių vežimėlį.

2.2. Už vieną renginį bilietai gali būti perkami tuo pačiu metu pagal skirtingas kainų kategorijas. Bilietams taip pat gali būti taikomos specialios kainodaros taisyklės, įskaitant nuolaidas. Specialių kainų sąlygos pateiktos kiekvieno renginio aprašyme.

2.3. Naudotojas turi sumokėti už i-shop parduotuvėje pasirinktus bilietus per 15 minučių nuo bilieto pasidėjimo į pirkinių vežimėlį. Jei Naudotojas nepateikia apmokėjimo per šį laiką, bilietas yra grąžinamas laisvai prekybai, o tada Naudotojui tenka iš naujo pradėti tą pirkimo sandorį.

2.4. Įsigyjamų bilietų skaičius nėra ribojamas. Kai kuriais atvejais Prekybininkas pasilieka teisę apriboti bilietų skaičių, kurį vienas Naudotojas gali įsigyti į kurį nors renginį.

2.5. Bilietų pirkimas i-shop yra mokama paslauga. Paslaugų mokestis už bilietų pirkimą i-shop parduotuvėje pridedamas prie bendros pirkimo kainos.

2.6. Atlikdamas apmokėjimą, Naudotojas tuo pačiu metu patvirtina, kad jo pasirinkimą pirkimas atitinka.

2.7. Prekybininkas i-shop parduotuvėje parduoda bilietus e-bilietų formate, t.y. kaip sistemos sugeneruotus PDF dokumentus. Bilietui atidaryti ir spausdinti yra reikalinga nemokama kompiuterio programa Adobe Reader (www.adobe.com).

2.8. Nupirktas e-bilietas turi būti nusiųstas Naudotojui jo nurodytu e-pašto adresu per vieną valandą nuo pirkimo.

2.9. Jei Naudotojas per valandą nuo pirkimo negauna sugeneruoto bilieto elektroniniu paštu kaip PDF formato dokumento), tai Naudotojas turi susisiekti su Prekybininku parašydamas laišką e-paštu info@zharikof.com

2.10.
Naudotojas yra atsakingas už teisingo e-pašto adreso įvedimą. Jei Naudotojas neteisingai įveda e-pašto adresą, e-bilietas bus atsiųstas į kito asmens e-paštą arba bus išsiųstas į nesantį e-paštą. Jei naudotojas bus neteisingai įvedęs e-pašto adresą, tai Prekybininkas nebus atsakingas dėl e-bilieto nusiuntimo tuo e-pašto adresu. Tokiu atveju tas e-bilietas nebus panaikintas ir naujas e-bilietas nebus siunčiamas, ir taip pat Naudotojas neturės teisės reikalauti kompensacijos pagal negauto e-bilieto vertę.

2.11. E-bilietas taip pat gali būti išsaugotas ir rodomas jūsų mobiliajame įrenginyje arba spausdinamas. Naudotojas yra atsakingas už e-bilieto kaip PDF dokumento spausdinimą.

2.12.
Naudotojas yra atsakingas už e-bilieto PDF dokumento išsaugojimą ir jo pateikimą renginio vietoje. Prieš atvykstant į renginį, Naudotojas turi įsitikinti, kad e-bilieto tekstas ir QR kodas yra atspausdinti aiškiai įskaitomai ir tinka pateikimui prieš patenkant į renginį.

2.13. Prekybininkas neatsako už prarastus ar sugadintus i-shop pirktus e-bilietus. Prarastų e-bilietų kopijų ar dublikatų Prekybininkas neišduoda.

2.14. E-bilieto kopijavimas ir perpardavimas yra draudžiamas. Prekybininkas neprisiima atsakomybės už piktnaudžiavimą platinant e-bilietą. Į renginį pagal vieną e-bilietą gali būti įleidžiamas tik vienas lankytojas - tas, kuris pirmas parodys e-bilietą prie įėjimo.

2.15. Prekybininkas turi teisę atšaukti bet kokį pirkimą, jei yra pagrįstai įtariamas galimai apgaulingas sandorio pobūdis arba jame naudojamasi kito asmens internetinės bankininkystės duomenimis.

2.16. Naudotojui neleidžiama naudotis i-shop įsigytų e-bilietų atsisakymo teise. Prekybininkas nupirktų bilietų nepriima ir nekeičia, išskyrus renginio atšaukimo. Renginio atšaukimo, Prekybininkas atlygina Naudotojui nominalią e-bilieto vertę ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie to renginio atšaukimą. Paslaugų mokesčiai už bilietų pirkimą ir banko sandorio mokesčiai Naudotojui nekompensuojami.


3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1.
Asmens duomenimis laikomi tik per internetą į i-shop pateikti Naudotojo asmens duomenys (Naudotojo vardas, pavardė, telefono numeris, e-pašto adresas). Naudotojas turi patvirtinti laisvanorišką jo/jos duomenų perdavimą Prekybininkui, kad gautų i-shop paslaugas, įskaitant Naudotojo pirkimų, apmokėjimų, Naudotojo palaikymo aptarnavimą, užsakymo patvirtinimo ir kitos su pirkimu susijusios informacijos siuntimą.

3.2. Prekybininkas informuoja, kad i-shop paslaugoms teikti skirti Naudotojo duomenys gali būti perduodami kitoms šalims, įskaitant i-shop IT infrastruktūros tiekėjus, renginių organizatorius.

3.3. Naudotojas sutinka gauti informaciją iš i-shop apie esamus įvairius renginius, jeigu tam būna gautas aiškus Naudotojo sutikimas (išskyrus kitokiu teisiniu pagrindu Naudotojui siunčiamus pranešimus). Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti Prekybininko informacinius laiškus.

3.4.
Parduotuvėje i-shop yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į Naudotojo kompiuterį arba mobilų įrenginį apsilankymo i-shop metu. Slapukai veikia kaip tam tikro pagrindinio puslapio atmintis, skirta prisiminti Naudotojo kompiuterį per kitą apsilankymą, įskaitant jūsų nurodytų nustatymų prisiminimą. Slapukai nėra naudojami asmens tapatybei identifikuoti. Slapukai naudojami turinio kokybei pagerinti, padaryti jį lengviau naudojamu ir pritaikytu pagal Naudotojo elgesį. Naudodamasis i-shop Naudotojas sutinka naudoti slapukus. i-shop naudoja slapukus, kad užtikrintų pagrindinio puslapio veikimą; pritaikytų pagrindinio puslapio funkcionalumą pagal Naudotojo įpročius, įskaitant kalbą, paieškos užklausas, anksčiau peržiūrėtą turinį; gautų statistinius duomenis apie i-shop lankytojų srautą, lankytojų skaičių, puslapyje praleistą laiką ir kt.; rodyti pagal Naudotojo poreikius priderintą reklaminę informaciją. Naudotojas gali pasirinkti valdyti arba ištrinti slapukus. Dauguma žiniatinklio naršyklių gali būti nustatytos blokuoti slapukų išsaugojimą jūsų prietaise.

Atšaukti renginiai
Jei užsisakėte bilietus per mūsų svetainę ir renginys buvo atšauktas:

- Jums bus pranešta, kad renginys buvo atšauktas;
- Jūsų grąžinamoji išmoka automatiškai pristatoma į tą pačią kortelę, naudotą pirkimui.
Grąžinamosios išmokos turėtų būti pervestos per 7-10 darbo dienų nuo renginio atšaukimo datos.

* Svetainės komisija negrąžinama.

Atidėti arba pakeitę laiką renginai
- Telefonu arba elektroniniu paštu jums bus atsiųsta nauja renginio informacija, kai tik mes būsimę ją atnaujinę.
- Jei nenurodyta kitaip, jūsų bilietai galios naują įvykio datą.

Bagažo vežimo ir važiavimo taisyklės
1. Sąvokos SĄVOKOS

1.1. Autobuso bilietas, įsigytas svetainėje zharikof.com, arba bilietas, įsigytas iš paslaugų teikėjo kitu būdu (toliau - Autobuso bilieta), Klientas (toliau – Keleivis) paslaugos teikėju, bendrove SIA ZHARIKOF Production, registracijos numeris: 42103094680, juridinis adresas: Ūliha gatve 130 - 26, Liepoja, Latvia, LV-3416, interneto parduotuve www.zharikof.com (toliau – su „ZHARIKOF Production" arba Vežėju) vežimo paslaugos (toliau – Kelionės) sutartį.

2. Bagažo ir rankinio bagažo vežimas bei saugojimas

2.1. Keleiviui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris neviršija 5 kg, o matmenys neviršija 45×35×20 cm (ilgis – plotis – aukštis).

2.2. Už rankinį bagažą ir asmeninius daiktus autobuso salone atsako pats Keleivis. Vežėjas neatsako už autobuse paliktus daiktus ar bagažą ir negarantuoja jų grąžinimo.

2.3. „ZHARIKOF Production" autobusų salone ir bagažinėje draudžiama vežti bagažą arba rankinį bagažą, kuriame yra medžiagų ir daiktų, išvardintų draudžiamo bagažo sąraše. Draudžiamam bagažui priskiriamos: radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, ėdančiosios, degiosios, skleidžiančios stiprų kvapą medžiagos ir daiktai bei blogai supakuotas bagažas, kuris gali ištepti ar kitaip sugadinti autobuso bagažinę.

3. Keleivio teisės ir pareigos

3.1. Keleivis turi teisę:

3.1.1. Gauti vežimo paslaugą, už kurią sumokėjo;

3.1.2. Vežti bagažą pagal nustatytą tvarką;

3.2. Keleivis privalo:

3.2.1. Kelionės tarptautiniu maršrutu atveju įlipant į autobusą parodyti galiojantį bilietą, pasą ar asmens tapatybės kortelę;

3.2.2. Turėti galiojančią vizą ar kitus dokumentus, kurie būtini kertant sieną;

3.2.3. Užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar kiti daiktai nekels pavojaus ir netrukdys kitiems keleiviams;

3.2.4. Įlipti į autobusą maršruto stotelėse ne vėliau negu oficialiai nurodytas išvykimo laikas tvarkaraštyje arba vairuotojo prieš sustojimą praneštas išvykimo laikas.

3.2.5. Žmogus su negalia ar ribotu mobilumu praneš Vežėjui apie jo/jos poreikius laipinantis į autobusą ir jame sėdint, pranešti reikia iš anskto, išankstinio bilieto įsigyjimo metu.

3.3. Keleiviui draudžiama:

3.3.1. Važiuoti apsvaigus nuo alkoholio arba narkotinių medžiagų, nešvariais drabužiais, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus arba trukdyti kitiems keleiviams;

3.3.2. Atidarinėti arba uždarinėti autobuso langus ir stoglangius be autobuso vairuotojo leidimo;

3.3.3. Trukdyti atidaryti ar uždaryti duris, riboti autobuso vairuotojo regėjimo lauką;

3.3.4.
Trukdyti vairuotojui ir kontrolės teisę turintiems pareigūnams;

3.3.5.
Laužyti autobuso įrangą, teršti autobuso saloną;

3.3.6. Kelti pavojų sau ir kitiems keleiviams;

3.3.7. Naudotis autobuso tualetu, jei mažiausiai per 10 pastarųjų dienų jam buvo taikomas gydymas radioaktyviomis medžiagomis.

3.3.8. Ignoruoti ar pažeisti bet kokius kitus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

4. Vežėjo teisės ir pareigos

4.1. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir nukrypimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl n hrs before departure.enugalimos jėgos aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t. t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, neatsižvelgiant į pastangas, negalėjo nusatyti ir išvengti.

4.2. Vežėjas nėra atsakingas už Partnerių autobusų tvarkaraščio nesilaikymą ir vėlavimą.

4.3. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtą žalą ir negautą pelną dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą. Autobuso vėlavimo atveju keleiviai turi transporto įstatymuose (tarme tarpe 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004) numatytas teises, tame tarpe teisę į transporto įstatymuose numatytas netesybas.

4.4. Jei dėl Vežėjo kaltės autobusas negali išvykti į reisą arba jei reisas buvo nutrauktas dėl autobuso techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu.

4.5. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežimo sutarties su Keleiviu ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei Keleivis:

4.5.1. Įlaipinimo metu neturi galiojančio Kelionės dokumento įlipdamas į tarptautinio maršruto autobusą;

4.5.2. Neįlipo į autobusą papildomoje maršruto stotelėje oficialiu išvykimo laiku arba kaip vairutojo nurodyta prieš sustojimą. Keleivių, kurie nesilaiko sustojimo laikų, nėra laukiama;

4.5.3. Yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;

4.5.4. Kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso keleiviams;

4.5.5. Kitokiu būdu trukdo laikytis maršruto ir kelia pavojų Kelionės saugumui;

4.5.6.
Pateikia netinkamus dokumentus kirsti sieną arba tokių dokumentų visai neturi.

4.6. Jei kelionės metu Keleiviui kyla problemų su valdžios pareigūnais dėl negaliojančių vizų, pasų, kelionės draudimo ir nelegalių prekių, autobuso ekipažas turi teisę išlaipinti Keleivį pasienyje ar artimiausioje gyvenvietėje arba veikti pagal valdžios pareigūno nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą negrąžinami.

4.7. Skundai dėl Vežėjo veiklos priimami tik tuo atveju, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienos po reiso. „ZHARIKOF Production" grupė prisiima įsipareigojimą atsakyti į skundą dėl „ZHARIKOF Production" grupės autobusų ir vairuotojų veiklos vėliausiai per 1 mėnesį.

5. Kiti keleiviui keliami reikalavimai

5.1. Vežti naminius gyvūnus autobusuose draudžiama.

5.2. Jeigu keleivis paslėpė gyvūną, ir jis buvo pastebėtas po įlaipinimo, Vežėjas turi teisę išlaipinti keleivį kitoje oficialioje stotelėje.

ZHARIKOF Production privatumo politika
Цель этой политики конфиденциальности дать физическому лицу - клиенту услуг SIA "ZHARIKOF Production" - информацию о целях, объеме, защите, сроках обработки персональных данных и правах субъекта данных во время получения данных и при обработке персональных данных клиента.

Администратор и его контактная информация

 1. Администратор обработки персональных данных - SIA "ZHARIKOF Production", единый рег. № 42103094680, юридический адрес: Лиепая, ул. Улиха, 130, LV-3416.

 2. Контактная информация ZHARIKOF Production по вопросам, связанным с обработкой персональных данных: info@zharikof.com . Используя эту контактную информацию, можно задать вопрос об обработке персональных данных. Запрос об осуществлении своих прав можно подать в соответствии с п.23.

Сфера применения документа

3. Персональные данные - любая информация об идентифицированном или идентифицируемом физическом лице.

4. Политику конфиденциальности применяют для обеспечения защиты конфиденциальности и персональных данных в отношении к:

> физическим лицам - клиентам и другим пользователям услуг (в т.ч. потенциальных, бывших и настоящих), а также третьих лиц, которые в связи с оказанием услуг физическому лицу (клиенту, пользователю) получают или передают ZHARIKOF Production любую информацию (в т.ч. контактные лица, плательщики и др.);

> посетителям сайта и мобильных приложений, поддерживаемых ZHARIKOF Production, и производящим звонки на номера ZHARIKOF Production (далее - Клиенты).

5. ZHARIKOF Production заботится о защите конфиденциальности и персональных данных Клиентов, соблюдает права Клиентов на законность обработки персональных данных в соответствии с применяемыми правовыми актами - Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR — General Data Protection Regulation (Регламент), и другими применяемыми правовыми актами в сфере конфиденциальности и обработки данных.

6. Политика конфиденциальности относится к обработке данных, независимо от того, в какой форме и/или среде Клиент предоставил персональные данные (на сайте ZHARIKOF Production, в мобильнх приложениях, в бумажном формате или по телефону), и в какой системе предприятия или бумажном формате они обрабатываются.

7. В отношении специфических способов обработки данных (например, обработка cookie и др.), среды, целей могут быть установлены дополнительные специфические условия, о чем Клиент информируется в момент, когда он дает соответствующие данные ZHARIKOF Production.

Какие данные о Клиенте собираются, хранятся и обрабатываются ZHARIKOF Production:

 • Имя, Фамилия;
 • Номер телефона;
 • Адрес электронной почты;
 • Дата Рождения;
 • Язык;
 • Пол;
 • Город проживания;
 • Интересующие жанры;
 • Интересующие артисты;
 • История заказов;
 • История коммуникации с ZHARIKOF Production;

Цели обработки персональных данных

8. ZHARIKOF Production обрабатывает персональные данные для следующих целей:

> Для оказания услуг и продаж:

 • для улучшения услуг, развития новых направлений и услуг;
 • для идентификации Клиента;
 • для способствования пользования услугами, а также для рекламы и распространения услуг; - для обслуживания клиентов;
 • для рассмотрения и обработки возражений и заявлений;
 • для удержания, подъема лояльности, измерений удовлетворенности клиентов;
 • для администрирования расчетов;
 • для возвращения и взыскания долгов;
 • для поддержки и улучшения деятельности сайтов и мобильных приложений.

> Для планирования и аналитики бизнеса:

 • для статистики и анализа бизнеса;
 • для планирования и учета;
 • для измерения эффективности;
 • для обеспечения качества данных;
 • для проведения исследований рынка и общественного мнения;
 • для подготовки отчетов;
 • для проведения опросов клиентов;
 • в рамках мероприятий по управлению риском.
> Для подачи информации в органы государственного управления и субъектам оперативной деятельности в случаях и объеме, установленных во внешних нормативных актах.

> В других специфических целях, о которых Клиент информируется в момент, когда он дает соответствующие данные ZHARIKOF Production.


Правовое основание обработки персональных данных

9. ZHARIKOF Production обрабатывает персональные данные Клиента, исходя из следующих правовых оснований:

 • для исполнения нормативных актов - чтобы исполнить обязательные для ZHARIKOF Production обязанности, установленные внешними нормативными актами;
 • в соответствии с - согласием Клиента - субъектом данных;
 • в легитимных интересах - чтобы реализовать легитимные интересы ZHARIKOF Production, вытекающие из существующих между ZHARIKOF Production и Клиентом обязанностей или заключенного договора, или закона;
 • для обеспечения жизненных интересов субъекта данных или другого физического лица - для обеспечения физической и имущественной безопасности сотрудников ZHARIKOF Production, клиентов и посетителей.

10. Легитимными интересами ZHARIKOF Production являются:

 • ведение коммерческой деятельности;
 • оказание услуг по организации мероприятий;
 • проверка идентичности Клиента до продажи билетов;
 • устранение необоснованных финансовых рисков для своей коммерческой деятельности;
 • сохранение заявок и заявлений Клиентов о покупке билетов и оказании услуг, других заявок и заявлений, примечаний к ним, в т.ч., которые сделаны устно, позвонив в компанию и на сайтах;
 • вести запись разговора с Клиентом о предоставлении услуги, обслуживании, расчетах для обеспечения контроля качества обслуживания клиентов;
 • анализ деятельности домашних страниц, интернет-сайтов и мобильных приложений ZHARIKOF Production, разработка и внедрение улучшений в них;
 • ведение деятельности по удержанию клиента;
 • сегментирование базы данных клиентов для эффективного обеспечения услугами;
 • разработка и развитие услуг;
 • реклама своих услуг;
 • отправка других уведомлений о ходе исполнения услуг, а также проведение опросов клиентов об услугах и опыте пользования (NPS);
 • предотвращение мошенничества;
 • обеспечение учета и аналитики корпоративного управления, финансов и бизнеса;
 • обеспечение эффективных процессов по управлению предприятием;
 • эффективность оказания услуг, продажи билетов и поставки;
 • обеспечение и улучшение качества услуг;
 • администрирование платежей;
 • администрирование несовершенных платежей;
 • обращение в учреждения государственного управления, оперативной деятельности и суда для защиты своих правовых интересов;
 • информирование общества о своей деятельности.
Обработка персональных данных

11. ZHARIKOF Production обрабатывает данные Клиента, используя возможности современных технологий, учитывая существующие риски конфиденциальности и разумно доступные организаторские, финансовые и технические ресурсы ZHARIKOF Production.

12. ZHARIKOF Production по отношению к Клиенту может принимать автоматизированные решения. Клиент об этих действиях ZHARIKOF Production информируется отдельно в соответствии с нормативными актами. Клиент может возражать против принятия автоматизированных решений в соответствии с правовыми актами, однако должен знать, что в отдельных случаях это может ограничить права Клиента использовать отдельные потенциально ему доступные возможности (например, получать коммерческие предложения).

13. Принятие автоматизированных решений, которые для Клиента создают правовые последствия (например, утверждение или отклонение заявки Клиента), может быть сделано только в ходе заключения или исполнения договора между ZHARIKOF Production и Клиентом на основании явного согласия Клиента или в случаях, указанных во внешних нормативных актах.


Защита персональных данных

14. ZHARIKOF Production защищает данные Клиента, используя возможности современных технологий, учитывая существующие риски конфиденциальности и разумно доступные организаторские, финансовые и технические ресурсы ZHARIKOF Production, в т.ч. используя следующие меры безопасности:

 • шифровку данных при передаче данных (шифрование SSL);
 • firewall;
 • программы по защите и обнаружению вторжения;
 • другие защитные меры в соответствии с актуальными возможностями развития техники.

Категории получателей персональных данных

15. ZHARIKOF Production не разглашает третьим лицам персональные данные Клиента или любую информацию, полученную во время оказания услуг, кроме:

 • в соответствии с четким и недвусмысленным согласием Клиента;
 • лицам, предусмотренным во внешних нормативных актах, после их обоснованного запроса в порядке и объеме, установленном во внешних нормативных актах;
 • в случаях, предусмотренных во внешних нормативных актах для защиты легитимных интересов ZHARIKOF Production, например, при обращении в суд или в другие государственные органы против лиц, которые затронули эти легитимные интересы ZHARIKOF Production.

Доступ субъектов третьих стран к персональным данным

16. В отдельных случаях, соблюдая требования нормативных актов, ZHARIKOF Production дает доступ к персональным данным находящимся в третьих странах (т.е. в странах за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны) разработчикам или поставщикам услуг (в понимании Регламента - отправка в третьи страны) в статусе обработчика (оператора) данных.

17. В этих случаях ZHARIKOF Production обеспечивает установленные в нормативных актах процедуры для обеспечения уровня обработки и защиты персональных данных, который равноценен установленному в Регламенте.

Длительность хранения персональных данных

18. ZHARIKOF Production хранит и обрабатывает персональные данные Клиента, пока существует минимум один из следующих критериев:

 • данные необходимы для цели, для которой они были получены;
 • пока в порядке, установленном во внешних нормативных актах, ZHARIKOF Production или Клиент могут реализовать свои легитимные интересы (например, подать возражения или иск в суд);
 • пока у какой-то из сторон существует юридическая обязанность хранить данные (например, в соответствии с законом о бухгалтерском учете, счета компании должны храниться в течение 5 лет и т.д.);
 • пока в силе согласие Клиента на соответствующую обработку персональных данных, если отсутствует другое законное основание для обработки данных.
 • После того, когда упомянутые в этом пункте обстоятельства прекращаются, персональные данные Клиента удаляются. Записи аудита хранятся в течение не менее одного года с даты их исполнения в соответствии с нормативными актами.
19. Записи разговоров с Клиентом о предоставлении услуг, обслуживании и расчетах на основании легитимных интересов ZHARIKOF Production хранятся в течение 6 (шести) месяцев с даты записи, а затем удаляются.


Доступ к персональным данным и другие права Клиента

20. Клиент в соответствии с нормативными актами также имеет право потребовать у ZHARIKOF Production доступ к своим персональным данным, а также потребовать у ZHARIKOF Production их дополнить, исправить или удалить, или ограничить обработку в отношении Клиента, право возражать против обработки (в т.ч. против обработки персональных данных, которая делается на основании легитимных интересов ZHARIKOF Production), а также право на перенесение данных. Эти права подлежат осуществлению настолько, насколько обработка данных не вытекает из обязанностей ZHARIKOF Production, которые на него наложены действующими нормативными актами, и которые осуществляются в интересах общества.

21. Клиент может подать запрос об осуществлении своих прав:

 • по электронной почте, подписав безопасной электронной подписью;

22. Получив запрос Клиента об осуществлении своих прав, ZHARIKOF Production убеждается в идентичности Клиента, оценивает запрос и выполняет его в соответствии с нормативными актами.

23. ZHARIKOF Production отправляет ответ Клиенту по почте на указанный им контактный адрес заказным письмом или учитывая указанный Клиентом способ получения ответа.

24. ZHARIKOF Production обеспечивает исполнение требований по обработке и защите данных в соответствии с нормативными актами, и в случае возражений Клиента проводит целесообразные действия, чтобы разрешить возражения. Однако, если это не удастся, Клиент вправе обратиться в надзорное учреждение - Государственную инспекцию данных.

Согласие Клиента на обработку данных и право его отозвать

25. Клиент дает согласие на обработку персональных данных, правовым основанием которых является согласие (например, анализ привычек пользования услугами, индивидуально подготовленная реклама и др.), может дать в формах заявок на услуги ZHARIKOF Production, на порталах услуг/в приложениях ZHARIKOF Production, на страницах ZHARIKOF Production и других интернет-страницах (в форме подписки на получение новинок), позвонив на номер +371 22035172.

26. Клиент вправе в любое время отозвать данное для обработки данных согласие таким же способом, каким оно было дано, и в этом случае дальнейшая обработка данных, основанная на ранее данном согласии для конкретной цели, больше не будет вестись.

27. Отзыв согласия не влияет на обработку данных, сделанную в то время, когда согласие Клиента было в силе.

28. При отзыве согласия не может прерваться обработка данных, которая ведется по другим правовым основаниям.

Связь с Клиентом

29. ZHARIKOF Production осуществляет связь с Клиентом, используя указанную Клиентом контактную информацию (номер телефона, адрес э-почты, а также используя уведомления приложений (нотификации)).

Коммерческие уведомления

30. Связь по коммерческим уведомлениям об услугах ZHARIKOF Production и/или третьих лиц и другим уведомлениям, не связанным с обеспечением прямо заказанных услуг (например, опросы клиентов), ZHARIKOF Production ведет в соответствии с указанным во внешних нормативных актах или в соответствии с согласием Клиента.

31. Связь, в том числе по коммерческим уведомлениям, ZHARIKOF Production может вести, используя оборудование для автоматических звонков.

32. Данное Клиентом согласие на получение коммерческих уведомлений в силе до их отзыв. Клиент в любое время может отказаться от дальнейшего получения коммерческих уведомлений каким-то из следующих способов:

 • отправив э-почту на адрес info@zharikof.com ;
 • позвонив по номеру +371 22035172;
 • при получении коммерческих предложений на свой э-майл отказаться от получения дальнейших коммерческих писем/предложений, с помощью автоматической функции отписки. Нажав кнопку "Отписаться от рассылки", в низу электронного письма.
33. ZHARIKOF Production прекращает отправку коммерческих уведомлений, как только обрабатывается запрос Клиента. Обработка запроса зависит от технологических возможностей, которая может занять до семи суток.

34. Выражая свое мнение в вопросах и оставляя свою контактную информацию (э-почта, телефон), Клиент соглашается, что ZHARIKOF Production может с ним связываться в связи с оценкой, данной Клиентом, используя предоставленную контактную информацию.

Посещения сайта и обработка cookie

35. Сайты ZHARIKOF Production могут использовать cookie. Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, которые браузер (например Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и др.) сохраняет на устройстве пользователя (например планшет, телефон, компьютер и др.) с сайта, который вы посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о вас, например то, на каком языке вы предпочитаете его просматривать.

36. На сайтах ZHARIKOF Production могут размещаться ссылки на сайты третьих лиц, у которых есть свои правила пользования и защиты персональных данных, за которые ZHARIKOF Production не несет ответственности.

Прочие условия

37. ZHARIKOF Production вправе вносить дополнения в Политику конфиденциальности, размещая её актуальную вресию на сайте ZHARIKOF Production.

38. Эта политика конфиденциальности вступает в силу 26 августа 2019 года.

Copyright © 2019 | All rights reserved
Įmonės informacija
SIA "ZHARIKOF Production"
Reg. numeris: 42103094680
Liepāja, Ūliha iela 130, LV-3416

+(371) 22035172
info@zharikof.com
Made on
Tilda